استاد مرتضی زینعلی

درباره استاد

عضو صفحه اینستاگرام و کانال استادت شو

عضو صفحات استادت شو

مهندسی متالورژی از دانشگاه علم و صنعت ایران

مؤلف منتخب جشنواره رشد
مؤلف کتب استاندارد امتحان نهایی
مؤلف کتب زبان تخصصی کنکور
مؤلف کتب توربوجت گاج
مؤلف کتب سیر تا پیاز گاج

سال 1398
استاد در تام‌لند

با لینک زیر می‌تونی دوره‌ها و نمونه تدریس کلاس‌های استاد مرتضی زینعلی رو ببینی و ثبت نام کنی

نمونه تدریس استاد مرتضی زینعلی

زمان‌بندی کلاس‌های استاد

عنوان درسروزهای هفتهساعت کلاسی
زبان انگلیسی دهم ۱۴۰۴یکشنبه۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰
زبان انگلیسی یازدهم ۱۴۰۴یکشنبه۱۷:۱۵ تا ۱۸:۴۵
زبان انگلیسی دوازدهم ۱۴۰۴یکشنبه۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰
زبان انگلیسی اختصاصی ۱۴۰۴یکشنبه۱۹:۰۰ تا ۲۰:۴۵
استاد زینعلی

دوره‌های جاری استاد

دوره‌های آتی استاد

زبان انگلیسی ری‌استارت ۱۴۰۴

استاد مرتضی زینعلی

زبان انگلیسی کاموا ۱۴۰۴

استاد مرتضی زینعلی

زبان انگلیسی نیترو ۱۴۰۴

استاد مرتضی زینعلی

زبان انگلیسی امتحان نهایی ۱۴۰۴

استاد مرتضی زینعلی

زبان انگلیسی نردبان ۱۴۰۴

استاد مرتضی زینعلی

زبان انگلیسی توربو ۱۴۰۴

استاد مرتضی زینعلی

مرکز اشتراک گذاری ایده ها

اگر نظر و یا ایده‌ای راجع به کلاس من داری خوشحال می‌شم برام بنویسی. با خیال راحت هر نظری داری بنویس چون بین خودمون می‌مونه و جایی منتشر نمی‌شه.