ویدئو اساتید

دکتر رضا بابایی

شیمی

مشاهده ویدئو

استاد افشین ملاک پور

ریاضی تجربی
مشاهده ویدئو

استاد محمود رضا ذهبی

فیزیک
مشاهده ویدئو

دکتر محمد کریمی

دین و زندگی
مشاهده ویدئو

دکتر‌حنیف‌ عظیمی

زیست‌ شناسی
مشاهده ویدئو

استاد‌ علیرضا‌ عبدالمحمدی

زبان‌ و‌ ادبیات‌ فارسی

مشاهده ویدئو

مهندس سهراب فرهپور

مشاوره و برنامه ریز تحصیلی
مشاهده ویدئو

استاد‌ مرتضی‌ زینعلی

زبان‌ انگلیسی
مشاهده ویدئو

استاد‌ امیر‌‌‌‌ هورفر

عربی
مشاهده ویدئو

استاد‌ حسین‌ شفیع‌ زاده

دیفرانسیل‌ و‌ حسابان
مشاهده ویدئو

استاد رسول‌حاجی‌زاده

ریاضیات‌ گسسته‌ و‌ آمار‌ و‌ احتمال
مشاهده ویدئو

استاد مجید علایی‌نسب

هندسه و گسسته
مشاهده ویدئو

استاد‌ محسن‌ بهادر

فلسفه‌ و‌ منطق
مشاهده ویدئو

استاد‌ مرتضی‌ محمدی‌ نژاد

ریاضیات‌ و‌ آمار‌ علوم‌ انسانی
مشاهده ویدئو

دکتر‌حسین‌ خاکساری

اقتصاد
مشاهده ویدئو

استاد‌ پیمان‌ بیگدلی

جامعه‌ شناسی‌ و‌ علوم‌ اجتماعی
مشاهده ویدئو

استاد‌ محمدرضا آقاجانی

شیمی نظام قدیم
مشاهده ویدئو

بسته مشاوره
تام لند | کلاس کنکور آنلاین
  • مثال: 09121234567 یا 02112345678
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .