Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ویدئو اساتید

دکتر رضا بابایی

شیمی

مشاهده ویدئو

استاد افشین ملاک پور

ریاضی تجربی
مشاهده ویدئو

استاد محمود رضا ذهبی

فیزیک
مشاهده ویدئو

دکتر محمد کریمی

دین و زندگی
مشاهده ویدئو

دکتر‌حنیف‌ عظیمی

زیست‌ شناسی
مشاهده ویدئو

استاد‌ علیرضا‌ عبدالمحمدی

زبان‌ و‌ ادبیات‌ فارسی

مشاهده ویدئو

مهندس سهراب فرهپور

مشاوره و برنامه ریز تحصیلی
مشاهده ویدئو

استاد‌ مرتضی‌ زینعلی

زبان‌ انگلیسی
مشاهده ویدئو

استاد‌ امیر‌‌‌‌ هورفر

عربی
مشاهده ویدئو

استاد‌ حسین‌ شفیع‌ زاده

دیفرانسیل‌ و‌ حسابان
مشاهده ویدئو

استاد رسول‌حاجی‌زاده

ریاضیات‌ گسسته‌ و‌ آمار‌ و‌ احتمال
مشاهده ویدئو

استاد مجید علایی‌نسب

هندسه و گسسته
مشاهده ویدئو

استاد‌ محسن‌ بهادر

فلسفه‌ و‌ منطق
مشاهده ویدئو

استاد‌ مرتضی‌ محمدی‌ نژاد

ریاضیات‌ و‌ آمار‌ علوم‌ انسانی
مشاهده ویدئو

دکتر‌حسین‌ خاکساری

اقتصاد
مشاهده ویدئو

استاد‌ پیمان‌ بیگدلی

جامعه‌ شناسی‌ و‌ علوم‌ اجتماعی
مشاهده ویدئو

استاد‌ محمدرضا آقاجانی

شیمی نظام قدیم
مشاهده ویدئو

بسته مشاوره
تام لند | کلاس کنکور آنلاین
  • مثال: 09121234567 یا 02112345678
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .