اساتید


با جمع بهترین اساتید آموزشی-تحصیلی و کنکور ایران آشنا شوید.

معرفی اساتید

دکتر رضا بابایی

شیمی

مشاهده رزومه و طرح درس

استاد افشین ملاک پور

ریاضی تجربی

مشاهده رزومه و طرح درس

استاد محمود رضا ذهبی

فیزیک

مشاهده رزومه و طرح درس

دکتر محمد کریمی

دین و زندگی

مشاهده رزمه و طرح درس

دکتر‌حنیف‌ عظیمی

زیست‌ شناسی

مشاهده‌ رزومه‌ و‌ طرح‌ درس

استاد‌ علیرضا‌ عبدالمحمدی

زبان‌ و‌ ادبیات‌ فارسی

مشاهده‌ رزومه‌ و‌طرح‌ درس

مهندس سهراب فرهپور

مشاوره و برنامه ریز تحصیلی

مشاهده‌ رزومه‌ و‌ جزئیات

استاد‌ مرتضی‌ زینعلی

زبان‌ انگلیسی

مشاهده‌ رزمه‌ و‌ طرح‌ درس

استاد‌ امیر‌‌‌‌ هورفر

عربی

مشاهده‌ رزومه‌ و‌ طرح‌ درس

استاد‌ مهدی یحیوی

فیزیک

مشاهده‌ رزمه‌ و‌ طرح‌ درس

استاد علی مقدم نیا

ریاضیات تجربی

مشاهده‌ رزمه‌ و‌ طرح‌ درس

استاد مجید علایی‌نسب

هندسه و گسسته

مشاهده‌ رزمه‌ و‌ طرح‌ درس

استاد‌ محسن‌ بهادر

فلسفه‌ و‌ منطق

مشاهده‌ رزمه‌ و‌ طرح‌ درس

استاد‌ مرتضی‌ محمدی‌ نژاد

ریاضیات‌ و‌ آمار‌ علوم‌ انسانی

مشاهده‌ رزومه‌ و‌ طرح‌ درس

دکتر‌حسین‌ خاکساری

اقتصاد

مشاهده‌ رزمه‌ و‌ طرح‌ درس

استاد‌ پیمان‌ بیگدلی

جامعه‌ شناسی‌ و‌ علوم‌ اجتماعی

مشاهده‌ رزمه‌ و‌ طرح‌ درس

استاد‌ محمدرضا آقاجانی

شیمی نظام قدیم و جدید

مشاهده‌ رزمه‌ و‌ طرح‌ درس

استاد‌ اکبر کلاه ملکی

حسابان

مشاهده‌ رزمه‌ و‌ طرح‌ درس

استاد‌ پازوکی

زیست شناسی

مشاهده‌ رزمه‌ و‌ طرح‌ درس

استاد‌ معافی

مشاور برنامه ریزی و تحصیلی

مشاهده‌ رزمه‌ و‌ طرح‌ درس

مهندس مسعود جعفری

شیمی

مشاهده‌ رزمه‌ و‌ طرح‌ درس

مهندس مجيد رفعتى

حسابان

مشاهده‌ رزمه‌ و‌ طرح‌ درس

استاد میثم فلاح

عربی

مشاهده‌ رزمه‌ و‌ طرح‌ درس

استاد حمید ناصر

هندسه

مشاهده‌ رزمه‌ و‌ طرح‌ درس

استاد بهروز محمودی

مشاور و برنامه ریز تحصیلی

مشاهده‌ رزمه‌ و‌ طرح‌ درس

برنامه آموزشی

جدول‌ برگزاری‌ کلاس‌ های‌ آنلاین‌ و‌ زنده‌ کنکور


جدول‌ برگزاری‌ کلاس های‌ آنلاین‌ و زنده‌ کنکور به‌طور کامل‌ به‌ شما ارائه‌ میشود تا بتوانید‌ برای‌ استفاده‌ از کلاس‌ها‌ برنامه‌ ریزی‌ کنید، همچنین‌ در‌ صورت‌ از دست‌دادن‌ یک‌ کلاس‌ میتوانید بعدا کلاس‌ را به‌شکل‌ آفلاین‌ مشاهده‌ کنید.


برنامه‌ آموزشی درباره ما
کنکور ۱۳۹۹