استاد‌ حمید ناصر


مدرس برجسته هندسه

 
 
طرح‌ درس‌ سالانه‌ استاد‌ حمید ناصر
معرفی‌ استاد‌ حمید ناصر
 

تحصیلات‌ استاد

دانش آموخته مهندسی متالورژی

سوابق‌ تدریس

19 سال سابقه تدریس در مراکز علوم، ماهان، دبیرستان هدف، عالمه حلی،
نرجس،آموزشگاه های پارسایی، شهید اژه ای، اندیشه و خرد، جهان و ده ها مراکز
آموزشی دیگر.

مدرس رتبه های تک رقمی
رتبه1-فرزانه فرهادی
رتبه3-غزاله احمدی
رتبه 7-مهسا خوش نما
رتبه 7-مونا چینی فروش ها
و ده ها رتبه دورقمی و صدها رتبه سه رقمی دیگر
سابقه تدریس در شهرهای تهران، اصقهان، اهواز، بندرعباس، تبریز

تالیفات:

هندسه به زبان ساده
کتاب 5 اندیشه فائق
کتاب راهیان دانشگاه

 
 

بهترین‌اساتید‌ایران


بهترین‌اساتید‌کنکور‌در‌ایران‌را‌برای‌راحتی‌شما‌در‌سرتاسر‌ایران‌گرد‌هم‌آورده‌ایم‌تا‌بدون‌نیاز‌به‌خروج‌از‌منزل‌بتوانید‌هم‌سطح‌بقیه‌دانش‌آموزان‌از‌آموزش‌با‌کیفیت‌کنکور‌بهره مند شوید. برای آشنایی‌با‌اساتید‌روی‌لینک‌زیر‌کلیک‌کنید.


معرفی‌اساتید