مهندس معافی


مشاور برنامه ریزی و تحصیلی

 
 
طرح‌ درس‌ سالانه‌ مهندس معافی
معرفی‌ مهندس معافی
 

تحصیلات‌ استاد

فارغ التحصیل دانشگاه امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

سوابق‌ تدریس

سرپرست مشاورین سامانه تلفنی صدای مشاور
مشاور و مدرس مدارس تهران و شهرستان
مشاور ۱۱۷ رتبه زیر ۱۰۰۰
موسس پانسیون مطالعاتی
طراح mmtm برای سبک جدیدی از مشاوره و برنامه ریزی انلاین با کسب بیشترین مخاطب انلاین در کشور

تالیفات:

طراح دفترچه مرور مرکز طوفان
طراح دفترچه برنامه ریزی شخصی مرکز طوفان

 
 

بهترین‌اساتید‌ایران


بهترین‌اساتید‌کنکور‌در‌ایران‌را‌برای‌راحتی‌شما‌در‌سرتاسر‌ایران‌گرد‌هم‌آورده‌ایم‌تا‌بدون‌نیاز‌به‌خروج‌از‌منزل‌بتوانید‌هم‌سطح‌بقیه‌دانش‌آموزان‌از‌آموزش‌با‌کیفیت‌کنکور‌بهره مند شوید. برای آشنایی‌با‌اساتید‌روی‌لینک‌زیر‌کلیک‌کنید.


معرفی‌اساتید
 
کنکور ۱۳۹۹