استاد پیمان‌بیگدلی


مدرس‌ برجسته‌ جامعه‌ شناسی‌ و‌ علوم‌ اجتماعی‌ کنکور

 
 
طرح‌ درس‌ سالانه‌ استاد‌ بیگدلی
معرفی‌ استاد‌ بیگدلی
 

تحصیلات‌ استاد

کارشناسی‌ ارشد‌ زبان‌ آلمانی
مدرس‌ جامعه‌ شناسی‌ و‌ تاریخ‌ جغرافی‌ از‌ سال ۸۲

سوابق‌تدریس

تدریس‌در‌مدارس: فرهنگ ۷، فرزانگان ۱، فرهنگ ۱۰، فرهنگ ۱۳، اندیشه‌ خرد، ثامن، امام‌ جعفر صادق (ع)، ماهور، مهرآیین، مهرنامی، نرجس، اوج، نوآور، جامی، شاهد هفت تیر، موتلفه
آموزشگاه‌ها: علوم نوری، صادقیان، کیمیاگران، نیکان، اندیشه‌نیکان، راه‌اندیشه، پیام‌خرداد، تعلیم‌خرداد

تالیفات

همکاری‌ در‌تالیف‌ کتاب: انتشارات‌ صفر‌ کلوین، مهروماه، بیست، گلواژه
طراحی‌تست‌در‌گزینه ۲
برنامه های‌ تلویزیونی‌ گزینه‌ جوان، کارنامه ۲۰، فرصت‌ برابر

 
 

بهترین‌اساتید‌ایران


بهترین‌اساتید‌کنکور‌در‌ایران‌را‌برای‌راحتی‌شما‌در‌سرتاسر‌ایران‌گرد‌هم‌آورده‌ایم‌تا‌بدون‌نیاز‌به‌خروج‌از‌منزل‌بتوانید‌هم‌سطح‌بقیه‌دانش‌آموزان‌از‌آموزش‌با‌کیفیت‌کنکور‌بهره مند شوید. برای آشنایی‌با‌اساتید‌روی‌لینک‌زیر‌کلیک‌کنید.


معرفی‌اساتید