استاد‌ امیر‌ هورفر


مدرس‌ برجسته‌ عربی‌ کنکور

 
 
طرح‌ درس‌ سالانه‌ استاد‌ هورفر
معرفی‌ استاد‌ هورفر
 

تحصیلات‌ استاد

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

سوابق‌ تدریس

مدارس: ربانی, علامه حلی, نگرش و آموزشگاه های هدف و پرستو

تالیفات

عربی‌ در‌آزمون‌ سراسری‌-نشر‌دریافت
عربی‌ جامع‌ کنکور‌-نشر‌ دریافت

 
 

بهترین اساتید ایران


بهترین‌اساتید‌کنکور‌در‌ایران‌را‌برای‌راحتی‌شما‌در‌سرتاسر‌ایران‌گرد‌هم‌آورده‌ایم‌تا‌بدون‌نیاز‌به‌خروج‌از‌منزل‌بتوانید‌هم‌سطح‌بقیه‌دانش‌آموزان‌از‌آموزش‌با‌کیفیت‌کنکور‌بهره‌مند‌شوید. برای آشنایی‌با اساتید‌روی‌لینک‌زیر‌کلیک‌کنید.


معرفی‌اساتید