استاد‌ امیر‌ هورفر


مدرس‌ برجسته‌ عربی‌ کنکور

 
 
طرح‌ درس‌ سالانه‌ استاد‌ هورفر
معرفی‌ استاد‌ هورفر
 

تحصیلات‌ استاد

کارشناسی‌ ارشد‌ مهندسی‌ کامپیوتر

سوابق‌ تدریس

مدارس: ربانی,‌علامه‌حلی, نگرش

تالیفات

عربی‌ در‌آزمون‌ سراسری‌ نشر‌دریافت
عربی‌ جامع‌ کنکور‌ نشر‌ دریافت
ویراستار‌ فنی‌ کتاب‌ همایش‌ عربی‌ نشر‌ دریافت

 
 

بهترین اساتید ایران


بهترین‌اساتید‌کنکور‌در‌ایران‌را‌برای‌راحتی‌شما‌در‌سرتاسر‌ایران‌گرد‌هم‌آورده‌ایم‌تا‌بدون‌نیاز‌به‌خروج‌از‌منزل‌بتوانید‌هم‌سطح‌بقیه‌دانش‌آموزان‌از‌آموزش‌با‌کیفیت‌کنکور‌بهره‌مند‌شوید. برای آشنایی‌با اساتید‌روی‌لینک‌زیر‌کلیک‌کنید.


معرفی‌اساتید