استاد‌ مسعود جعفری


مدرس برجسته شیمی

 
 
طرح‌ درس‌ سالانه‌ استاد‌ مسعود جعفری
معرفی‌ استاد‌ مسعود جعفری
 

تحصیلات‌ استاد

مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
کسب مدال برنز المپیاد شیمی دانش آموزی ایران-سال 80

سوابق‌ تدریس

مدارس: دبیرستان انرژی اتمی ایران، دبیرستان دخترانه کوشش( منطقه 3)، دبیرستان انرژی مثبت، دبیرستان انرژی اتمی ایران (10 سال)، دبیرستان دخترانه کوشش( منطقه 3) ( 7 سال)، دبیرستان فرزانگان 1 تهران (1 سال)، دبیرستان ریحانه الرسول ( 2 سال)، دبیرستان فرزانگان 7 (1 سال)، دبیرستان سلام دخترانه ونک( 4 سال)، دبیرستان سلام ایران زمین (3 سال)و ....

فعالیت علمی سال تحصیلی جاری:

مدیر و مولف گروه شیمی انتشارات الگو.
گزینشگر و طراح سوال آزمون های قلم چی سال دوازدهم، رشته تجربی
گزینشگر و طراح سوال آزمون های مدارس برتر (انرژی اتمی ) سال دوازدهم

تالیفات:

موج آزمون شیمی پایه-نشر الگو
موج آزمون شیمی 12-نشر الگو
تست شیمی 10 -نشر الگو
تست شیمی 11-نشر الگو
تست شیمی 12-جلد اول-نشر الگو
تست شیمی 12-جلد دوم-نشر الگو
مسایل شیمی کنکور-نشر الگو
جمع بندی شیمی 10-نشر الگو
جمع بندی شیمی 11-نشر الگو
جمع بندی شیمی 12-نشر الگو
المپیاد شیمی ایران-مرحله اول-نشر الگو
جامع شیمی پایه-نشر الگو

 
 

بهترین‌اساتید‌ایران


بهترین‌اساتید‌کنکور‌در‌ایران‌را‌برای‌راحتی‌شما‌در‌سرتاسر‌ایران‌گرد‌هم‌آورده‌ایم‌تا‌بدون‌نیاز‌به‌خروج‌از‌منزل‌بتوانید‌هم‌سطح‌بقیه‌دانش‌آموزان‌از‌آموزش‌با‌کیفیت‌کنکور‌بهره مند شوید. برای آشنایی‌با‌اساتید‌روی‌لینک‌زیر‌کلیک‌کنید.


معرفی‌اساتید