دکتر پارسا فراهانی


مدرس برجسته شیمی

 
 
 

تحصیلات‌ استاد

دكتراي داروسازي از دانشگاه تهران

سوابق‌ تدریس

مدارس فرزانگان٢، نگرش، مهر مينو، نوآور، نداي زهرا و آموزشگاه پرستو

تالیفات

طراح آزمون هاي قلمچی و گاج

 
 

بهترین‌اساتید‌ایران


بهترین‌اساتید‌کنکور‌در‌ایران‌را‌برای‌راحتی‌شما‌در‌سرتاسر‌ایران‌گرد‌هم‌آورده‌ایم‌تا‌بدون‌نیاز‌به‌خروج‌از‌منزل‌بتوانید‌هم‌سطح‌بقیه‌دانش‌آموزان‌از‌آموزش‌با‌کیفیت‌کنکور‌بهره مند شوید. برای آشنایی‌با‌اساتید‌روی‌لینک‌زیر‌کلیک‌کنید.


معرفی‌اساتید