استاد فلاح

استاد میثم فلاح

عربی

سوابق تدریس

مدرس لوح های آموزشی رایان و آفبا
مدرس آموزشگاه های راه اندیشه تهران، ماهان تهران، پرستو تهران، بهارستان کرج، اندیشه اهواز، همگامان شهریار

تالیفات

مولف انتشارات راه اندیشه

نمونه تدریس استاد

دوره‌های کلاس‌های آنلاین تام‌لند درس عربی با استاد‌ فلاح

جهت ثبت نام در کلاس‌های استاد‌ میثم فلاح همین حالا ثبت نام کنید!