استاد حاجی‌یوسف

دکتر حسام حاجی‌یوسف

زیست شناسی

تحصیلات استاد

دانش آموخته پزشکی

سوابق تدریس

سابقه تدریس در مدارس: روشنگران- نگرش- نوآور – شایستگان – ندای زهرا – اریان – نیکان

تالیفات

کتاب بقچه جمع بندی زیست

نمونه تدریس استاد

دوره‌های کلاس‌های آنلاین تام‌لند درس زیست شناسی با استاد‌ حاجی‌یوسف

جهت ثبت نام در کلاس‌های دکتر حسام حاجی‌یوسف همین حالا ثبت نام کنید!