مدرسه کسب و کار
استاد رضا طاری

استاد رضا طاری

تخصص:
ریاضی
رزومه:
سابقه مدیریت دپارتمان ریاضی در انتشارات و موسسات آموزشی مدیر دپارتمان ریاضی مدارس معروف منطقه ۳ تهران عضو هیئت مدیره مجتمع کوشش منطقه ۳ و ....

سوابق تدریس

۲۲ سال سابقه تدریس در مدارس معروف تهران

سابقه تدریس از طریق ویدئو بیش ۱۲ سال

تالیفات استاد

تالیف ۶۳ عنوان کتاب با انتشارات گاج، مرآت، قلم چی، واله، همراه و …
مدیر تالیف ۸ عنوان کتاب
طراح، ویراستار و گزینشگر پرمخاطب ترین آزمون های کشوری در قلم چی، گاج، مرآت، واله و …

نمونه تدریس درس ریاضی استاد طاری

#iguru_button_62882688f008d .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62882688f008d .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62882688f008d .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_62882688f008d .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_video_628826890dfb2 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_soc_icon_wrap_6288268926dcd a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6288268926dcd a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_6288268926dcd a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_6288268926dcd a:hover{ color: #ffffff; }