مدرسه کسب و کار
استاد اسداله

استاد سعید اسداله

تخصص:
زیست
رزومه:
مقاله برگزیده در اولین دوره ی برگزاری اولین همایش دانشجویان دامپزشکی دانشگاه تبریز عضو هیئت علمی دانشجویان دامپزشکی

سوابق تدریس

شروع تدریس از سال ۱۳۸۳

دبیرستان رفاه تبریز

دبیرستان مفید( شعبه ی خیابان زنجان و شعبه ی قیطریه)

دبیرستان ادب

معلم راهنمای سال هشتم

معلم راهنمای نهم

معلم زیست شناسی

معلم پژوهش های زیستی

تالیفات استاد

طراحی سوال موسسه لرنیتو

ویراستار علمی موسسه لرنیتو

ویراستار علمی موسسه علوی

تحصیلات استاد

کارشناس دامپزشکی

کارشناسی ارشد روانشناسی ترتبیتی

نمونه تدریس درس زیست استاد اسداله

#iguru_button_62882b299ff8f .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62882b299ff8f .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62882b299ff8f .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_62882b299ff8f .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_video_62882b29b59f1 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_soc_icon_wrap_62882b29dfe6f a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_62882b29dfe6f a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_62882b29dfe6f a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_62882b29dfe6f a:hover{ color: #ffffff; }