مدرسه کسب و کار
استاد حسینیان

استاد سید محمد رضا حسینیان

تخصص:
فیزیک

سوابق تدریس

تدریس فیزیک نھم در دبیرستان دخترانه نوآور
تدریس فیزیک پیشرفته ھفتم و ھشتم در دبیرستان دخترانھ نوآور
تدریس درس فیزیک پیشرفته سالھای ھفتم،ھشتم و نھم در موسسه علمی اندیشمند
تدریس درس فیزیک پیشرفته نھم در آموزشگاه علمی مبتکران

تالیفات استاد

کتاب علوم ھفتم انتشارات اندیشمند(بخش فیزیک)
کتاب علوم ھشتم انتشارات اندیشمند(بخش فیزیک)
کتاب علوم نھم انتشارات اندیشمند- در دست چاپ(بخش فیزیک)

تحصیلات استاد

لیسانس فیزیک (اتمی و مولکولی) – فوق لیسانس مھندسی ھسته‌ای(مھندسی راکتور)از دانشگاه امیرکبیر در سال ۱۳۸۶
رتبه ۱۰ آزمون کارشناسی ارشد مھندسی ھسته‌ای در ایران در سال ۱۳۸۴

نمونه تدریس درس فیزیک استاد حسینیان

#iguru_button_6293276f9f62e .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6293276f9f62e .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6293276f9f62e .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_6293276f9f62e .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_video_6293276fb679c .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_soc_icon_wrap_6293276fd5894 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6293276fd5894 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_6293276fd5894 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_6293276fd5894 a:hover{ color: #ffffff; }