مدرسه کسب و کار
استاد نیک‌نامیان

استاد محمد جواد نیکنامیان

تخصص:
فیزیک
رزومه:
سوابق حرفهای در حوزه آموزش: اجرایی ❖ سال تحصیلی :99-1400مسئول اولین پایگاه تابستانی مجازی دبیرستان دوره اول علامه حلی 3 مسئول پژوهشی دبیرستان دوره اول علامه حلی 3 دبیر دوازدهمین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی دبیرستان دوره اول علامه حلی 3 ❖ سال تحصیلی :98-99مسئول پژوهشی دبیرستان دوره اول علامه حلی 3 ❖ سال تحصیلی :97-98مسئول پایگاه تابستانی دبیرستان دوره اول علامه حلی 3 مسئول پژوهشی دبیرستان دوره اول علامه حلی 3 دبیر یازدهمین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی دبیرستان دوره اول علامه حلی 3 ❖ سال تحصیلی :96-97مسئول پایگاه تابستانی دبیرستان دوره اول علامه حلی 3 مسئول پژوهشی دبیرستان دوره اول علامه حلی 3 دبیر دهمین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی دبیرستان دوره اول علامه حلی 3 مسئول پژوهشی دبیرستان دوره دوم علامه حلی 3 دبیر دهمین سمینار علوم و فنون دبیرستان دوره دوم علامه حلی 3 ❖ سال تحصیلی :95-96مسئول پایگاه تابستانی دبیرستان دوره اول علامه حلی 3 مسئول پژوهشی دبیرستان دوره اول علامه حلی 3 دبیر نهمین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی دبیرستان دوره اول علامه حلی 3 ❖ سال تحصیلی :94-95مسئول پژوهشی دبیرستان دوره اول علامه حلی 3 دبیر هشتمین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی دبیرستان دوره اول علامه حلی 3 ❖ سال تحصیلی :93-94مسئول پژوهشی دبیرستان دوره اول علامه حلی 3 دبیر هفتمین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی دبیرستان دوره اول علامه حلی 3 ❖ سال تحصیلی :92-93مسئول گروه فیزیک راهنمایی علامه حلی برگزاری کارسوق تخمین در قالب طرح درس آموزش فیزیک پایه هفتم راهنمایی علامه حلی 2 ❖ سال تحصیلی :91-92مسئول پژوهشی راهنمایی علامه حلی 2 دبیر هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی راهنمایی علامه حلی 2 مسئول پایگاه تابستانی راهنمایی علامه حلی 2

سوابق تدریس

سوابق آکادمیک
❖ همکار تحقیقاتی و دستیار تدریس جناب آقای دکتر اردلان ریاست محترم سازمان نقشه برداری کشور در
دانشکده فنی دانشگاه تهران
❖ نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی و طراحی مسیر محوطه موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
سوابق حرفهای در حوزه آموزش: تدریس
❖ سال تحصیلی :۹۹-۱۴۰۰دبیر درس فناوری پایه هشتم، متوسطه دوره اول علامه حلی ۳
❖ سال تحصیلی :۹۸-۹۹دبیر درس فناوری پایه هشتم، متوسطه دوره اول علامه حلی ۳
❖ سال تحصیلی :۹۷-۹۸دبیر درس فناوری پایه هشتم، متوسطه دوره اول علامه حلی ۳
❖ سال تحصیلی :۹۶-۹۷دبیر کلاسهای فوق برنامه نجوم و عکاسی، متوسطه دوره اول علامه حلی ۳
❖ سال تحصیلی :۹۵-۹۶دبیر فیزیک پایه نهم، متوسطه دوره اول علامه حلی ( ۶نیمسال اول)
❖ سال تحصیلی :۹۲-۹۳دبیر فیزیک پایه سوم راهنمایی علامه حلی ۲
❖ سال تحصیلی :۹۱-۹۲دبیر فیزیک پایه دوم راهنمایی علامه حلی ۲
❖ سال تحصیلی :۹۰-۹۱دبیر فیزیک پایه سوم راهنمایی علامه حلی ۲
❖ سال تحصیلی :۸۹-۹۰دبیر پژوهشی راهنمایی علامه حلی ۲
❖ سال تحصیلی :۸۸-۸۹دبیر پژوهشی دبیرستان دانش (دوره تابستان)
❖ سال تحصیلی :۸۷-۸۸دبیر پژوهشی راهنمایی علامه حلی ۲
دبیر پژوهشی راهنمایی علامه حلی ( ۳دوره تابستان)
دبیر پژوهشی دبیرستان دانش (دوره تابستان)
دبیر المپیاد فیزیک دبیرستان مفید ۳
❖ سال تحصیلی :۸۶-۸۷دبیر پژوهشی راهنمایی علامه حلی ۲ 

تالیفات استاد

تألیف کتاب اپتیک در المپیاد فیزیک، انتشارات خوشخوان (در دست چاپ )

تحصیلات استاد

کارشناسی ارشد
فارغالتحصیل مهندسی عمران-سازه هیدرولیکی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران
از مهر ماه ۱۳۹۱تا بهمن ماه ۱۳۹۳
 کارشناسی
فارغالتحصیل مهندسی عمران-نقشه برداری (ژئوماتیک) از دانشکده فنی دانشگاه تهران
از مهر ماه ۱۳۸۶تا شهریور ماه ۱۳۹۱
 دیپلم و پیش دانشگاهی
فارغالتحصیل رشته ریاضی-فیزیک از دبیرستان علامه حلی تهران سال اخذ مدرک: ۱۳۸ 

نمونه تدریس درس فیزیک استاد نیکنامیان

#iguru_button_62881c7104458 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62881c7104458 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62881c7104458 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_62881c7104458 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_video_62881c71149bd .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_soc_icon_wrap_62881c713f7ae a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_62881c713f7ae a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_62881c713f7ae a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_62881c713f7ae a:hover{ color: #ffffff; }