دانش آموزان سال دهم و یازدهم

به دو صورت می‌توانید از کلاس‌های ما استفاده کنید:
  • ثبت نام یک یا چند درس از کلاس‌های دهم و یازدهم تام‌لند
  • ثبت نام طرح مدرسه آنلاین تام‌لند

می‌توانید ثبت نام مدرسه را پیش ما انجام بدهید و مثل هرسال در امتحانات ترم اول و دوم شرکت کنید. می‌توانید ثبت‌نام را در مدرسه دیگری یا شهر خودتان انجام بدهید و از تمامی خدمات و کلاس‌های مدرسه ما استفاده کنید

پایه دهم و یازدهم
تدریس مفهومی کتاب درسی به همراه آزمون تستی جهت آمادگی برای کنکور
کلاس های آنلاین و زنده
برگزاری کلاس‌ها به صورت آنلاین جهت حفظ سلامت و جان شما، در شبیه ترین حالت ممکن به کلاس‌های حضوری
پایه دهم و یازدهم
طرح ۲ ساله ویژه دانش‌آموزان سال یازدهم طرح ۳ ساله ویژه دانش‌آموزان سال دهم
پایه دهم و یازدهم
تدریس مفهومی کتاب درسی به همراه آزمون تستی جهت آمادگی برای کنکور
کلاس های آنلاین و زنده
برگزاری کلاس‌ها به صورت آنلاین جهت حفظ سلامت و جان شما، در شبیه ترین حالت ممکن به کلاس‌های حضوری
پایه دهم و یازدهم
طرح ۲ ساله ویژه دانش‌آموزان سال یازدهم طرح ۳ ساله ویژه دانش‌آموزان سال دهم
پایه دهم و یازدهم
تدریس مفهومی کتاب درسی به همراه آزمون تستی جهت آمادگی برای کنکور
کلاس های آنلاین و زنده
برگزاری کلاس‌ها به صورت آنلاین جهت حفظ سلامت و جان شما، در شبیه ترین حالت ممکن به کلاس‌های حضوری
پایه دهم و یازدهم
طرح ۲ ساله ویژه دانش‌آموزان سال یازدهم طرح ۳ ساله ویژه دانش‌آموزان سال دهم