افتخار آفرینان

لیست رتبه‌های برتر تام‌لند

مدرسه تام‌لند

رتبه‌های برتر کنکـور

فاطمه هدایتی

رتبه ۲ منطقه دو

رشته علوم تجربی

سال 1402

آرمین امامی

رتبه 3 منطقه یک

رشته علوم تجربی

سال 1401

کیمیا قدیر

رتبه 3 منطقه دو

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1402

فاطمه دهقان

رتبه ۱۰ منطقه یک

رشته علوم انسانی

سال 1402

محمد متین انصاری

رتبه 11 منطقه سه

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1401

مریم بازوندی

رتبه ۱۳ منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1402

پروا بهزاد نظیف

رتبه 16 منطقه دو

رشته علوم تجربی

سال 1401

محمد محمودیه

رتبه ۲۳ منطقه یک

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1402

علیرضا باقری

رتبه ۲۷ منطقه یک

رشته علوم تجربی

سال 1402

علی رجبعلی پور

رتبه 41 منطقه دو

رشته علوم تجربی

سال 1402

روژین روحانی

رتبه 43 منطقه دو

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1402

آریا مختاری

رتبه 44 منطقه دو

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1401

عارف بهجت

رتبه 46 منطقه سه

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1401

فاطمه سیاهی اتابکی

رتبه 47 منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1402

هادی فرید

رتبه 47 منطقه سه

رشته علوم انسانی

سال 1401

فاطمه فیاض

رتبه 51 منطقه دو

رشته علوم انسانی

سال 1402

ایلین عبدلغنی

رتبه 52 منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1401

ساغر اسلامی

رتبه 54 منطقه سه

رشته زبان انگلیسی

سال 1402

مهراب مونسان

رتبه 55 منطقه دو

رشته علوم انسانی

سال 1402

ملیکا زارع

رتبه 63 منطقه دو

رشته هنر

سال 1401

فاطمه اعظمی

رتبه 69 منطقه یک

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1401

آرین جعفری

رتبه ۷۱ منطقه سه

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1402

نگار خزائی پورقره تکان

رتبه ۷۱ منطقه یک

رشته علوم انسانی

سال 1402

آمیتیس میرعابدینی

رتبه ۷۳ منطقه یک

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1402

متین شیرازی

رتبه 77 منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1402

متین حق شناس

رتبه 79 منطقه یک

رشته علوم تجربی

سال 1402

آتنا جلالی

رتبه 86 منطقه یک

رشته علوم تجربی

سال 1402

رضا نوری

رتبه 86 منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1401

امیررضا عباس‌زاده

رتبه 87 منطقه سه

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1402

پویا رئیسی

رتبه 88 منطقه دو

رشته علوم تجربی

سال 1402

سارا کاشانی

رتبه 90 منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1401

مطهره پور برقی

رتبه 90 منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1401

قاسم قائمی

رتبه 93 منطقه یک

رشته علوم تجربی

سال 1402

مونا زارع

رتبه 96 منطقه سه

رشته علوم انسانی

سال 1402

مهدیار میزا بزرگ

رتبه 97 منطقه یک

رشته علوم تجربی

سال 1402

حمیدرضا خوانساری

رتبه ۱۰۵ منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1402

یگانه شریفی

رتبه 114 منطقه دو

رشته علوم انسانی

سال 1401

پویا کلانتری

رتبه ۱۱۶ منطقه دو

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1402

ساجده جلیلی

رتبه ۱۲۰ منطقه دو

رشته علوم انسانی

سال 1402

رضا شاملو

رتبه 122 منطقه دو

رشته علوم تجربی

سال 1401

ایدا محمدی

رتبه 137 منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1401

هستی بخشی

رتبه ۱۵۲ منطقه یک

رشته علوم انسانی

سال 1402

متین امین صبوری

رتبه 161 منطقه یک

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1401

زهرا کوثری نیا

رتبه 166 منطقه سه

رشته علوم انسانی

سال 1401

امیر حسین زینالی

رتبه 177 منطقه دو

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1401

حامد عباسی

رتبه ۱۸۸ منطقه دو

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1402

حسام دهقانیان

رتبه 193 منطقه یک

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1401

محمد آقایی

رتبه 205 منطقه دو

رشته علوم تجربی

سال 1401

مهدی سهرابوندی

رتبه ۲۰۸ منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1402

عرفان سید محمدی

رتبه 209 منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1401

فاطمه بنی اسدی

رتبه 231 منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1401

مهدیه زین العابدینی

رتبه ۲۳۴ منطقه دو

رشته علوم انسانی

سال 1402

عرفان حسنی

رتبه 237 منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1401

امیرحسین آقا بابایی

رتبه 248 منطقه یک

رشته علوم انسانی

سال 1401

علی سوری

رتبه 264 منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1401

امیر حسین حاجی زاده

رتبه 288 منطقه سه

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1401

محمد مغزی

رتبه 289 منطقه یک

رشته علوم تجربی

سال 1401

مهدی زمانی

رتبه 295 منطقه یک

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1401

حسام سر ابادی

رتبه 335 منطقه سه

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1401

مهرشاد نریمان زاده

رتبه ۳۳۶ منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1402

عباس شهدادی

رتبه ۳۴۸ منطقه سه

رشته علوم انسانی

سال 1402

یاسمین فروتنی راد

رتبه ۳۴۸ منطقه یک

رشته علوم انسانی

سال 1402

محمد مهدی فیروزی

رتبه 354 منطقه یک

رشته علوم تجربی

سال 1401

شقایق اکبری

رتبه ۳۸۳ منطقه یک

رشته علوم تجربی

سال 1402

امیر حسین آهنگر

رتبه 410 منطقه دو

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1401

مریم حسن پور

رتبه 414 منطقه دو

رشته علوم تجربی

سال 1401

آرین واحدزادگان

رتبه ۴۱۸ منطقه دو

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1402

هاله قدیانی

رتبه 422 منطقه یک

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1401

رضوانه اکبر پور مقدم

رتبه 427 منطقه یک

رشته علوم تجربی

سال 1401

دانیال بازیار

رتبه 429 منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1401

امیر محمد

رتبه 434 منطقه دو

رشته علوم تجربی

سال 1401

علی ابراهیمی

رتبه ۴۳۹ منطقه دو

رشته علوم تجربی

سال 1402

محدثه باقری

رتبه 450 منطقه دو

رشته زبان انگلیسی

سال 1401

زینب صابری

رتبه 455 منطقه دو

رشته علوم تجربی

سال 1401

محمد صابری

رتبه 457 منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1401

ترانه شفیعی

رتبه ۴۶۵ منطقه یک

رشته علوم تجربی

سال 1402

سوفیا زارع

رتبه ۵۰۵ منطقه یک

رشته علوم تجربی

سال 1402

محمد خزانی

رتبه 569 منطقه دو

رشته علوم تجربی

سال 1401

محمد مهدی دهپور

رتبه 574 منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1401

یاسمین ولی

رتبه ۵۹۲ منطقه یک

رشته علوم تجربی

سال 1402

پارسا عباسی

رتبه 595 منطقه دو

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1401

یگانه گواهی

رتبه ۵۹۶ منطقه سه

رشته علوم انسانی

سال 1402

امیر حسین سعادت پور

رتبه 617 منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1401

حسنا کاوه

رتبه ۶۸۰ منطقه یک

رشته علوم تجربی

سال 1402

مرضیه عبدالخانی

رتبه ۶۸۴ منطقه سه

رشته علوم انسانی

سال 1402

امیر حسین فخره

رتبه 703 منطقه دو

رشته علوم تجربی

سال 1401

عباد علی ابادی

رتبه 710 منطقه دو

رشته علوم تجربی

سال 1401

محدثه میرعلی

رتبه ۷۳۰ منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1402

میترا میر

رتبه ۷۴۲ منطقه سه

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1402

یاسمن رفیعی

رتبه 747 منطقه دو

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1401

احسان مریدی

رتبه ۷۸۵ منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1402

فاطمه شاعری

رتبه ۷۸۶ منطقه یک

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1402

کیانوش بابایی

رتبه 791 منطقه دو

رشته علوم تجربی

سال 1401

محمد ذاکری

رتبه 800 منطقه یک

رشته علوم تجربی

سال 1401

فاطمه میر ابلقاسمی

رتبه 833 منطقه دو

رشته علوم انسانی

سال 1401

نیلوفر ادهمی

رتبه 838 منطقه یک

رشته علوم تجربی

سال 1401

مهشاد خدادادی

رتبه 839 منطقه دو

رشته ریاضی و فیزیک

سال 1401

مهدی کریمان ازاد

رتبه 876 منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1401

مبینا داغ گازرانی

رتبه 918 منطقه سه

رشته علوم تجربی

سال 1401

مدرسه تام‌لند

قبولی‌های تیزهوشان

اسرا جان نثار کهنه شهری

قبولی تیزهوشان

سال 1402

امیرحسین شایسته

قبولی تیزهوشان

سال 1402

آنیتا محمدپور

قبولی تیزهوشان

سال 1402

پرگل کاویانی

قبولی تیزهوشان

سال 1402

درسا صبوری

قبولی تیزهوشان

سال 1402

حسام‌الدین جنابی

قبولی تیزهوشان

سال 1402

دیبا ملکشاهی

قبولی تیزهوشان

سال 1402

سهیل رفیعی

قبولی تیزهوشان

سال 1402

سونیا قلی بیگیان

قبولی تیزهوشان

سال 1402

سیده نیلوفر موسوی

قبولی تیزهوشان

سال 1402

فاطمه بیگلر منفرد

قبولی تیزهوشان

سال 1402

فاطمه رحمتی

قبولی تیزهوشان

سال 1402

فاطمه سهرابی

قبولی تیزهوشان

سال 1402

متین آذریا مقدم

قبولی تیزهوشان

سال 1402

محمد یوسف جاویدفر

قبولی تیزهوشان

سال 1402

نرگس جاویدفر

قبولی تیزهوشان

سال 1402

مریم محبتی توکل

قبولی تیزهوشان

سال 1402

مهرداد حبیبی

قبولی تیزهوشان

سال 1402

نیما طاهری

قبولی تیزهوشان

سال 1402

نیما عطائی

قبولی تیزهوشان

سال 1402

هستی حبیبی

قبولی تیزهوشان

سال 1402

اگه رتبه‌ برتر یا قبولی تیزهوشان هستی، جای اسمت اینجا خالیه!

اگه تام‌لندی هستی و رتبه برتر زیر ۱۰۰۰ یا قبولی تیزهوشانی، همین الان این فرم رو پر کن و اطلاعاتت رو واسه‌مون بذار تا اسم تو هم به این لیست اضافه بشه