کلاس‌های آنلاین هندسه کنکور رشته ریاضی

هندسه عربی شده‌ی واژه “اندازه” در زبان فارسیِ گرفته شده از پهلوی handačak است. به یونانی γεωμετρία( ژئو «زمین»، متریا «اندازه‌گیری») شاخه‌ای از ریاضیات است که با شکل، اندازه، موقعیت نسبی اشکال و ویژگی‌های فضا سروکار دارد. ریاضیدانی که در شاخهٔ هندسه کار می‌کند هندسه‌دان نامیده می‌شود. هندسه به‌طور مستقلی در پاره‌ای از تمدن‌های اولیه به شکل بدنه‌ای از دانش عملی در مورد طول، مساحت و حجم ظهور کرد و پایه‌ریزی آن به عنوان یک دانش رسمی ریاضی در زمان تالس (قرن ششم پیش از میلاد) در غرب آغاز شد. کتاب هندسه 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک شامل مباحث: 1.ماتریس و کاربردها 2.آشنایی با مقاطع مخروطی 3.بـردارهـا میباشد.

کلاس‌های سالیانه هندسه کنکور رشته ریاضی

دپارتمان: ریاضی تام‌لند

استاد علایی‌نسب

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

روز و ساعت کلاس: دو شنبه ها ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۳۰

قیمت منطقه ۱: ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان


۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۹۷۰,۰۰۰ تومان

استاد علایی‌نسب

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

روز و ساعت کلاس: دوشنبه ها ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰

قیمت منطقه ۱: ۶۹۰،۰۰۰ تومان


۶۹۰،۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۵۹۰،۰۰۰ تومان


۶۹۰،۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۵۲۰،۰۰۰ تومان

استاد علایی‌نسب

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

روز و ساعت کلاس: سه شنبه ها ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

قیمت منطقه ۱: ۶۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۵۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۵۲۰,۰۰۰ تومان

استاد ناصر

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

روز و ساعت کلاس: پنجشنبه ها ساعت ۱۵:۱۵ الی ۱۸:۱۵

قیمت منطقه ۱: ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان


۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۹۷۰,۰۰۰ تومان

استاد ناصر

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

روز و ساعت کلاس: پنجشنبه ها ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵

قیمت منطقه ۱: ۶۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۵۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۵۲۰,۰۰۰ تومان

استاد ناصر

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

روز و ساعت کلاس: پنجشنبه ها ساعت ۱۵:۱۵ الی ۱۶:۴۵

قیمت منطقه ۱: ۶۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۵۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۵۲۰,۰۰۰ تومان

بسته مشاوره
تام لند | کلاس کنکور آنلاین
  • مثال: 09121234567 یا 02112345678
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .