Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

کلاس‌های آنلاین شیمی کنکور رشته ریاضی و تجربی

شیمی (به فرانسوی: Chimie) شاخه‌ای از علم است که به بررسی عناصر، ترکیب‌های ساخته شده از اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌ها، ساختار شیمیایی، خواص و رفتار مواد و همچنین تغییراتی که یک ماده در حین انجام یک واکنش با مواد دیگر از خود بروز می‌دهد، می‌پردازد. کتاب شیمی3 پایه دوازدهم در هر دو رشته ی علوم تجربی و ریاضی فیزیک شامل مباحث: 1. مولکول‌ها در خدمت تندرستی 2. آسایش و رفاه در سایه شیمی 3. شیمی جلوهای از هنر، زیبایی و ماندگاری 4. شیمی، راهی بهسوی آیندهای روشن‌تر می باشد

کلاس‌های سالیانه شیمی کنکور رشته ریاضی و تجربی

دپارتمان: شیمی تام‌لند

استاد بابایی

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

روز و ساعت کلاس: یکشنبه ها ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰

قیمت منطقه ۱: ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان


۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۹۷۰,۰۰۰ تومان

استاد بابایی

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

روز و ساعت کلاس: یکشنبه ها ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

قیمت منطقه ۱: ۶۹۰،۰۰۰ تومان


۶۹۰،۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۵۹۰،۰۰۰ تومان


۶۹۰،۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۵۲۰،۰۰۰ تومان

استاد بابایی

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

روز و ساعت کلاس: یکشنبه ها ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰

قیمت منطقه ۱: ۶۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۵۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۵۲۰,۰۰۰ تومان

استاد‌ آقاجانی

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

روز و ساعت کلاس: یکشنبه ها ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰

قیمت منطقه ۱: ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان


۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۹۷۰,۰۰۰ تومان

استاد‌ آقاجانی

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

روز و ساعت کلاس: یکشنبه ها ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

قیمت منطقه ۱: ۶۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۵۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۵۲۰,۰۰۰ تومان

استاد‌ آقاجانی

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

روز و ساعت کلاس: یکشنبه ها ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

قیمت منطقه ۱: ۶۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۵۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۵۲۰,۰۰۰ تومان

استاد جعفری

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

روز و ساعت کلاس: شنبه ها ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ و پنجشنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۰۰

قیمت منطقه ۱: ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان


۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۹۷۰,۰۰۰ تومان

استاد جعفری

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

روز و ساعت کلاس: شنبه ها ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

قیمت منطقه ۱: ۶۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۵۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۵۲۰,۰۰۰ تومان

استاد جعفری

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۰۹

روز و ساعت کلاس: پنجشنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۰۰

قیمت منطقه ۱: ۶۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۵۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۵۲۰,۰۰۰ تومان

فروش پشتیبانی مدیریت
بسته مشاوره
تام لند | کلاس کنکور آنلاین
  • مثال: 09121234567 یا 02112345678
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .