کلاس‌های آنلاین فیزیک کنکور رشته ریاضی و تجربی

فیزیک علم قوانین حاکم بر طبیعت است. فیزیک از مفاهیمی مانند انرژی، نیرو، جرم، بار الکتریکی، جریان الکتریکی، میدان الکتریکی، الکترومغناطیس، فضا، زمان، اتم و نورشناسی استفاده می‌کند. اگر به‌طور وسیع‌تر سخن بگوییم، هدف اصلی علم فیزیک بررسی و تحلیل طبیعت است و همواره این علم در پی آن است که رفتار طبیعت را در شرایط گوناگون درک و پیش‌بینی کند. کتاب فیزیک پایه دوازدهم ریاضی و فیزیک شامل مباحث: 1.حرکت بر خط راست 2.دینامیک و حرکت دایرهای  3.نوسان و موج 4.برهم‌کنشهای موج 5.آشنایی با فیزیک اتمی  6.آشنایی با فیزیک هسته‌ای میباشد.

 

کلاس‌های سالیانه فیزیک کنکور رشته ریاضی و تجربی

دپارتمان: فیزیک تام‌لند

استاد ذهبی

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۰۹

روز و ساعت کلاس: شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۷:۴۵

قیمت منطقه ۱: ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان


۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۹۷۰,۰۰۰ تومان

استاد ذهبی

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

روز و ساعت کلاس: شنبه ها ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۷:۴۵

قیمت منطقه ۱: ۶۹۰،۰۰۰ تومان


۶۹۰،۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۵۹۰،۰۰۰ تومان


۶۹۰،۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۵۲۰،۰۰۰ تومان

استاد ذهبی

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

روز و ساعت کلاس: چهار‌شنبه ها ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۷:۴۵

قیمت منطقه ۱: ۶۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۵۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۵۲۰,۰۰۰ تومان

استاد یحیوی

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

روز و ساعت کلاس: چهار‌شنبه ها ساعت ۱۸:۱۵ الی ۲۲:۳۰

قیمت منطقه ۱: ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان


۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۹۷۰,۰۰۰ تومان

استاد یحیوی

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

روز و ساعت کلاس: چهار‌شنبه ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۳۰

قیمت منطقه ۱: ۶۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۵۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۵۲۰,۰۰۰ تومان

استاد یحیوی

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

روز و ساعت کلاس: چهار‌شنبه ها ساعت ۱۸:۱۵ الی ۲۰:۱۵

قیمت منطقه ۱: ۶۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۵۹۰,۰۰۰ تومان


۶۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۵۲۰,۰۰۰ تومان

فروش پشتیبانی مدیریت
بسته مشاوره
تام لند | کلاس کنکور آنلاین
  • مثال: 09121234567 یا 02112345678
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .