19 آگوست 2019
نتایج آزمون استخدامی ۸ دستگاه اجرایی اعلام شد
نتایج نهایی آزمون استخدامی هشت دستگاه اجرایی کشور در ششمین آزمون استخدامی متمرکز اعلام شد.