مقالات


مقالات


19 آگوست 2019

نتایج آزمون استخدامی ۸ دستگاه اجرایی اعلام شد

نتایج نهایی آزمون استخدامی هشت دستگاه اجرایی کشور در ششمین آزمون استخدامی متمرکز اعلام شد.