استاد مجید علایی‌نسب

درباره استاد

عضو صفحه اینستاگرام و کانال استادت شو

عضو صفحات استادت شو

مهندس برق الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف

۱۸ سال سابقه تدریس در مدارس نگرش، نوآور و مدارس منطقه ۱و۳و۴

سال 1398
استاد در تام‌لند

با لینک زیر می‌تونی دوره‌ها و نمونه تدریس کلاس‌های استاد مجید علایی‌نسب رو ببینی و ثبت نام کنی

نمونه تدریس استاد مجید علایی‌نسب

زمان‌بندی کلاس‌های استاد

عنوان درسروزهای هفتهساعت کلاسی
هندسه سالانه ۱۴۰۴دوشنبه۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰
گسسته، آمار و احتمال سالانه ۱۴۰۴سه شنبه۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰
هندسه یازدهم ۱۴۰۴دوشنبه19:15 تا 21:00
آمار و احتمال یازدهم ۱۴۰۴سه شنبه19:15 تا 20:45
هندسه دهم ۱۴۰۴دوشنبه21:15 تا 22:45
استاد مجید علایی‌نسب

دوره‌های جاری استاد

دوره‌های آتی استاد

هندسه ری‌استارت

استاد مجید علایی‌نسب

گسسته، آمار و احتمال ری‌استارت

استاد مجید علایی‌نسب

هندسه کاموا

استاد مجید علایی‌نسب

گسسته، آمار و احتمال کاموا

استاد مجید علایی‌نسب

هندسه نیترو

استاد مجید علایی‌نسب

گسسته، آمار و احتمال نیترو

استاد مجید علایی‌نسب

هندسه امتحان نهایی

استاد مجید علایی‌نسب

گسسته، آمار و احتمال امتحان نهایی

استاد مجید علایی‌نسب

هندسه نردبان

استاد مجید علایی‌نسب

گسسته، آمار و احتمال نردبان

استاد مجید علایی‌نسب

هندسه توربو

استاد مجید علایی‌نسب

گسسته، آمار و احتمال توربو

استاد مجید علایی‌نسب

مرکز اشتراک گذاری ایده ها

اگر نظر و یا ایده‌ای راجع به کلاس من داری خوشحال می‌شم برام بنویسی. با خیال راحت هر نظری داری بنویس چون بین خودمون می‌مونه و جایی منتشر نمی‌شه.