استاد میثم فلاح

درباره استاد

عضو صفحه اینستاگرام و کانال استادت شو

عضو صفحات استادت شو

کارشناسی ارشد ادبیات عرب

مدرس لوح‌های آموزشی رایان و آفبا
مدرس آموزشگاه‌های نگرش تهران ، اندیشه اهواز، بهارستان کرج، رضوانه تهران، راه و اندیشه تهران، علوم تهران ، اندیشه و خرد تهران، همگامان شهریار، هستی کرمان، مهتا رشت

مولف انتشارات راه اندیشه

سال 1399
استاد در تام‌لند
  • ۲۰سال سابقه تدریس
  • تدریس مفهومی و شروع از صفر

با لینک زیر می‌تونی دوره‌ها و نمونه تدریس کلاس‌های استاد میثم فلاح رو ببینی و ثبت نام کنی

نمونه جزوه استاد:

نمونه تدریس استاد میثم فلاح

زمان‌بندی کلاس‌های استاد

عنوان درسروزهای هفتهساعت کلاسی
عربی دهم ۱۴۰۴سه شنبه۱۷:۱۵ تا ۱۹:۱۵
عربی اختصاصی دهم ۱۴۰۴چهارشنبه۱۷:۱۵ تا ۱۹:۱۵
عربی یازدهم ۱۴۰۴سه شنبه۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
عربی یازدهم اختصاصی ۱۴۰۴چهارشنبه۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
عربی دوازدهم ۱۴۰۴سه شنبه۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰
عربی اختصاصی سالانه ۱۴۰۴چهارشنبه۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰
استاد میثم فلاح

دوره‌های جاری استاد

دوره‌های آتی استاد

عربی ری‌استارت ۱۴۰۴

استاد میثم فلاح

عربی کاموا ۱۴۰۴

استاد میثم فلاح

عربی نیترو ۱۴۰۴

استاد میثم فلاح

عربی اختصاصی نردبان ۱۴۰۴

استاد میثم فلاح

عربی نردبان

استاد میثم فلاح

عربی اختصاصی توربو ۱۴۰۴

استاد میثم فلاح

عربی توربو ۱۴۰۴

استاد میثم فلاح

عربی امتحان نهایی ۱۴۰۴

استاد میثم فلاح

مرکز اشتراک گذاری ایده ها

اگر نظر و یا ایده‌ای راجع به کلاس من داری خوشحال می‌شم برام بنویسی. با خیال راحت هر نظری داری بنویس چون بین خودمون می‌مونه و جایی منتشر نمی‌شه.