استاد فرشید مفتون

تخصص:
زبان انگلیسی
تجربه کاری:

سوابق تدریس

تدریس در مدارس برتر تهران: ابوریحان، فرزانگان، روشنگران، خرد، مهدوی، فرهنگ و …
تدریس در آموزگاه های معتبر تهران: اندیشه فائق، هدف، راه اندیشه، ماهان، جهان دانش، توفیق دانش، آینده سازان و …

مدرس ده ها رتبه یک رقمی و دو رقمی کنکور سراسری
مدرس زبان صدا و سیما

نمونه تدریس درس زبان‌انگلیسی استاد مفتون

#iguru_button_60ff4fdb40c95 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_60ff4fdb40c95 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_60ff4fdb40c95 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_60ff4fdb40c95 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_video_60ff4fdb5133e .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_soc_icon_wrap_60ff4fdb636f9 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_60ff4fdb636f9 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_60ff4fdb636f9 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_60ff4fdb636f9 a:hover{ color: #ffffff; }