هدایت تحصیلی پایه نهم

زمان مطالعه 6 دقیقه

 

 

هدایت تحصیلی پایه نهم چیست؟

هدایت تحصیلی پایه نهم فرآیندی است که با ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان انجام می‌شود تا آنها با کمک هدایت تحصیلی پایه نهم استعداد، علایق ، توانایی و ویژگی‌های شخصیتی خود را بشناسند سپس آگاهانه و منطقی رشته تحصیلی مناسب خود را انتخاب نمایند.

انجام فرآیند هدایت تحصیلی پایه نهم بر عهده آموزش و پرورش می‌باشد که با توجه به ظرفیت‌های مدارس در رشته‌های مختلف و همچنین ظرفیت رشته‌های مختلف صورت می‌گیرد.

 

 

اهداف هدایت تحصیلی پایه نهم

هدف از طراحی برنامه هدایت تحصیلی پایه نهم، هماهنگ کردن برنامه‌های آموزشی با ویژگی‌های فردی دانش آموزان و نیاز‌های جامعه می‌باشد.

شناسایی استعداد و علاقه و توانایی دانش آموزان

کمک به انتخاب منطقی و درست رشته تحصیلی و مسیر شغلی حرفه ای

هدایت متوازن دانش آموزان به رشته‌های مختلف و ایجاد عدالت آموزشی بین آنها

عوامل موثر در هدایت تحصیلی کدامند؟

همانطور که میدانید یکی از عوامل تعیین کننده آینده شغلی شما، انتخاب رشته ای است که در پایه نهم انجام می‌دهید. این انتخاب رشته مهم با کمک هدایت تحصیلی انجام می‌شود. برگه هدایت تحصیلی دارای 100 امتیاز می‌باشد که چندین عوامل این 100 امتیاز را کامل می‌کند:

نظر معلمان: 10 امتیاز از 100 امتیاز مربوط به نظر معلمان است. نظر آنان در رابطه با فعالیت کلاسی، استعداد و نمرات درسی دانش آموز می‌باشد. دبیران فرم نظر سنجی و ارزیابی هر دانش آموز را در پایان سال تحصیلی نهم در سامانه مای مدیو پر می‌کنند. اگر دانش آموزان می‌خواهند به راحتی این 10 امتیاز را دریافت کنند، باید در کلاس درس فعال و کوشا باشند.

نظر دانش آموز: 10 امتیاز دیگر به نظر و انتخاب خود دانش آموز اختصاص داده شده است. دانش آموزان فرم مربوط به خودشان را با توجه به علاقه و اطلاعاتی که درباره هر رشته دریافت کرده اند، پر می‌کنند. در نتیجه در برگه هدایت تحصیلی، نظر دانش آموزان حائز اهمیت است.

نظر والدین: 5 امتیاز از 100 امتیاز هدایت تحصیلی پایه نهم در رابطه با نظر والدین دانش آموزان است. آنها می‌توانند دیدگاه خود را درباره رشته آینده فرزندشان بیان کنند.

عملکرد تحصیلی: مهم‌ترین بخش در پرونده مشاوره ای دانش آموزان، عملکرد تحصیلی آنها در پایه هفتم، هشتم و نهم می‌باشد. 35 امتیاز به این بخش اختصاص داده اند که بر مبنای نمرات دانش آموزان در طول سه سال تحصیلی می‌باشد. دروس تخصصی که با رشته مد نظر دانش آموز متناسب است؛ در پایه هفتم و هشتم با ضریب 1 و در پایه نهم، این دروس با ضریب 3 محاسبه می‌شود. اگر می‌خواهید که هدایت تحصیلی تان بالا‌ترین امتیاز را داشته باشد به‌تر است از ابتدا درس خواندن را جدی بگیرید.

آزمون‌های مشاوره ای: این آزمون مخصوص هدایت تحصیلی طراحی شده و توسط آموزش و پرورش برگزار می‌شود و دارای 30 امتیاز می‌باشد پس تمامی‌دانش آموزان باید در این آزمون مشاوره ای شرکت کنند و برای پاسخ به سوالات نیازی به هیچ اطلاعات و مطالعه ای نیست. در ادامه توضیحات کاملی درباره این آزمون‌ها داده ایم.

نظر مشاور مدرسه: مشاور مدرسه با بررسی پرونده تحصیلی دانش آموزان و نتایج آزمون‌ها و مشاوره حضوری با دانش آموز و والدین آن اقدام به امتیازدهی می‌کند پس 10 امتیاز هدایت تحصیلی در اختیار مشاور مدرسه می‌باشد.

نحوه اولویت بندی شاخه‌ها و رشته‌ها در هدایت تحصیلی

مبتنی بر فرآیند‌ها و تصمیمات مختلف که با جمع بندی نتایج و امتیازات، رشته‌های در نظر گرفته شده برای دانش آموزان اولویت بندی می‌شود. امتیازی که دانش آموزان از آزمون‌های رغبت و استعداد می‌گیرند ، نمرات درسی آنها و دیگر موارد نیز تاثیر گذار هستند.

نحوه انجام هدایت تحصیلی

در سال‌های قبل هدایت تحصیلی در سامانه همگام انجام می‌گرفت اما اکنون تمامی        به صورت آنلاین انجام می‌شود. هدایت تحصیلی دارای my.medu.ir  مراحل در

چندین نکته و تبصره است :

اگر سوابق تحصیلی دانش آموزی دچار مشکل شده باشد، سوابق و عملکرد تحصیلی پایه قبلی ملاک امتیازدهی قرار می‌گیرد.

برای برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان، کمیته ای به نام کمیته هدایت تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش انتخاب و تشکیل می‌گردد.

مشاور مدرسه که برای فرآیند هدایت تحصیلی انتخاب شده است باید دارای مدرک تحصیلی مرتبط باشد و شاخص 1/ 15 برای مدارس ابتدایی و 1/ 12 برای مدارس دوره متوسطه داشته باشد.

my.medu.ir 1 ورود به سایت هدایت تحصیلی نهم

2 وارد کردن کد ملی و سریال شناسنامه دانش آموز

3 انتخاب گزینه هدایت تحصیلی

4 تکمیل فرم‌های هدایت تحصیلی

5 والدین نیز باید فرم نظر سنجی خود را در پنل دانش آموز پر کنند

برگه هدایت تحصیلی چیست؟ نحوه تکمیل فرم

7 برگه هدایت تحصیلی وجود دارد که دانش آموز، معلمان، والدین و مشاور مدرسه باید آن‌ها را به صورت آنلاین پر کنند.

فرم اول برای نظر خواهی از دانش آموز می‌باشد و دانش آموز باید نسبت به علاقه و توانایی خود به آن پاسخ دهد.

فرم دوم نظر خواهی معلمان است که براساس فعالیت و نمره دانش آموز به آن امتیاز می‌دهد. آنها امتیاز دهی خود را با عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و بد مشخص می‌کنند.

بدضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
صفر امتیاز2 امتیاز4 امتیاز6 امتیاز8 امتیاز10 امتیاز

ملاک مهم در امتیاز دهی دانش آموز:

فعال بودن در تمامی دروس

علاقمندی و خلاقیت داشتن در یادگیری دروس

انجام به موقع تکالیف

سرعت یادگیری دروس

فرم سوم نظرخواهی والدین است که والدین باید این فرم را نسبت به نظر و علاقه مندی دانش آموز، مشورت‌هایی که با معلمان و مشاوران مدرسه انجام داده اند، اولویت بندی نمایند.

فرم چهارم برای مشاوران مدرسه است. مشاوران مدارس با توجه به آزمون‌های مشاوره ای و علاقه دانش آموزان و نظرات والدین . معلمانشان رشته مناسب را امتیازدهی می‌کنند.

فرم پنجم به عنوان فرم جمع بندی نظرات مشاوران و آزمون‌ها طراحی شده است. این فرم نتایج بررسی‌هایی که روی دانش آموز و عملکردش انجام شده را ثبت می‌نماید و رشته تحصیلی مناسب دانش آموز را اولویت بندی می‌کند.

در فرم ششم علاوه بر نتایج نظر سنجی‌ها، نتایج آزمون‌های مشاوره ای به صورت مجزا ثبت و محاسبه می‌شود در این فرم کل 100 امتیاز محاسبه می‌شود.

فرم هفتم یا اولویت ثبت نام، در این برگه با توجه به ظرفیت موجود، رشته‌های انتخاب شده بر اساس امتیاز از الف تا د اولویت بندی می‌شوند. مفهوم اولویت الف تا د بدین شرح است:

اولویت الف: زمانی که آموزش و پرورش به یک رشته تحصیلی دبیرستان امتیاز الف می‌دهد، یعنی این رشته دارای شرایط خوب و مطلوب برای شما می‌باشد. در زمان اولویت بندی تعداد داوطلبان آن رشته و میزان ظرفیت پذیرش نیز در نظر گرفته می‌شود.

اولویت ب: این اولویت برای دانش آموزانی که شرایط ثبت نام در رشته تحصیلی عنوان شده را دارند. اما باید ظرفیت ثبت نام اولویت‌های بالا‌تر کامل شود در غیر این صورت امکان پذیر نخواهد بود.

اولویت ج و د: به منظور تکمیل ظرفیت رشته‌هایی که دارای این اولویت هستند می‌باشد یعنی دانش آموز پس از ثبت نام اولویت‌های بالا‌تر و در صورت وجود ظرفیت، می‌توانند در رشته‌های اولویت ج و د ثبت نام کنند.

آزمون‌های مشاوره ای هدایت تحصیلی پایه نهم

کلاس نهمی‌ها باید انتخاب رشته نهم به دهم خود را کاملا آگاهانه و منطقی انجام دهند برای اینکار باید در طول سه سال دوره متوسطه اول طی شش مرحله در آزمون‌های مشاوره ای شرکت کنند.

آزمون‌های مشاوره ای هدایت تحصیلی پایه نهم به سه دسته تقسیم می‌شود:

آزمون سلامت روان

آزمون توانایی

آزمون رغبت سنجی

 

آزمون سلامت روان: آزمون سلامت روان هیچ محدودیتی ندارد و تمامی کاربران می‌توانند از آن استفاده کنند. در این آزمون شرکت کنندگان از لحاظ روانی و سلامت روحی سنجیده می‌شوند و در صورت نیاز به روانشناس مراجعه می‌کنند.

 

آزمون توانایی: سوالات آزمون توانایی در رابطه با استعداد و توانایی‌های دانش آموزان می‌باشد و این آزمون در انتخاب رشته نهم به دهم بسیار پر اهمیت است. امتیاز بندی سوالات از 1 تا 5 امتیاز بوده که دانش آموزان نسبت به مهارت و توانمندی خود به سوالات پاسخ می‌دهند.

 

آزمون رغبت سنجی: سوالات آزمون رغبت سنجی در رابطه با علاقه مندی و تمایل دانش آموزان برای انجام فعالیت‌های ذکر شده در سوالات می‌باشد و شرکت کنندگان بر حسب میزان علاقه خود بای به سوالات از 1 تا 5 امتیاز دهند.

 

توجه: برای پاسخ دادن به این سوالات نیاز به هیچ اطلاعات خاصی نیست. فقط شما باید با صداقت به این سوالات پاسخ دهید تا نتیجه هدایت تحصیلی پایه نهم شما، به درستی انجام شود و همچنین بتوانید انتخاب رشته نهم به دهم خوبی داشته باشید.

آزمون جبرانی هدایت تحصیلی

برای انتخاب رشته مجدد، دانش آموز باید دوباره ثبت نام کند و فرم تقاضای شرکت در امتحان تعیین رشته مجدد را به مدیر مدرسه خود تحویل دهند. برای اینکه بتوانند دوباره انتخاب رشته کنند، باید امتیازات آن رشته را کسب کنند و لازم به ذکر است که برای محاسبه نمره، فقط نمرات کتبی ترم دوم محاسبه می‌شود. برای اینکه دانش آموز مجاز به انتخاب رشته مورد نظر خود شود، نیاز به ترمیم معدل هدایت تحصیلی دارد که مدیر مدرسه باید موارد زیر را انجام دهد:

1 بررسی کارنامه هر سه سال دانش آموز و پیدا کردن دروسی که امتیاز لازم را در آن دریافت نکرده

2 جمع نمرات سال هفتم و هشتم نمره کتبی درس مورد نیاز و کسر آن از امتیاز لازم

3 بدست آوردن نمره حد نصاب امتحان تعیین رشته مجدد بر اساس ضریب

نکته 1: طبق آخرین اطلاعیه هدایت تحصیلی، دانش آموزانی که نمره لازم را در یکی از رشته‌های تحصیلی در خرداد ماه کسب نکردند، می‌توانند با تکمیل نمون برگ          اقدام به شرکت در امتحان  my.medu.irدرخواست تعیین رشته مجدد در سایت

تعیین رشته شهریور ماه کنند.

نکته 2: نمره امتحان انتخاب رشته مثل نمرات امتحان شهریور ماه محاسبه می‌شود و در کارنامه تحصیلی و نمون برگ‌های هدایت تحصیلی با عنوان تعیین رشته، ثبت می‌شود و هیچ تاثیری در معدل سالانه دانش آموز نخواهد داشت.

 

امتحان انتخاب رشته مجدد در شهریور ماه، همزمان با امتحانات تجدیدی‌ها برگزار می‌شود. بعد از پایان امتحانات، اطلاعات به سامانه هدایت تحصیلی ارسال می‌شود و با بررسی مجدد، نتیجه را اعلام می‌کنند.

زمان اعلام نتایج هدایت تحصیلی نهم

اعلام نتایج معمولا بعد از امتحانات خرداد ماه و قبل یا بعد از دریافت کارنامه می‌باشد سپس دانش آموزان می‌توانند در رشته انتخابی ثبت نام کنند. البته لازم به ذکر است که دانش آموزان فقط در اولویت‌های الف و ب خود مجاز به ثبت نام هستند.

مشاوره هدایت تحصیلی تاملند

مشاوران هدایت تحصیلی به شما کمک می‌کنند که به نکاتی که لازم است، توجه کنید تا امتیاز لازم برای رشته دلخواه و مناسب تان بدست آورید. مشاوران هدایت تحصیلی تاملند دارای تجربه بالا و کافی در حوزه انتخاب رشته هستند. همچنین، آنها می‌توانند به صورت آنلاین شما را در رابطه با هدایت تحصیلی راهنمایی کنند.

 

تیم تحریریه تام‌لند

آموزش اصولی ساخت ویدیو، معرفی ابزارها و تجهیزات تولید محتوای ویدیویی و کمک به خوانندگان عزیز برای ساخت ویدیوهای باکیفیت و پربازده، هدف اصلیِ تیم تحریریه تام‌لند است.

پشتیبانی و مشاوره تام‌لند

اگه برای ثبت‌نام و شرکت در کلاس‌ها،نیاز به مشاوره داری شماره‌ات رو بذار تا باهات تماس بگیریم

"*" indicates required fields

جدیدترین ها

عضویت در خبرنامه تام‌لند

جهت دریافت رایگان به روزترین مقالات تام‌لند پست الکترونیک خود را وارد نمایید

مطالب پیشنهادی تام‌لند

قابل توجه بچه‌های رشته‌های ریاضی و تجربی😎

استاد حامد اسماعیلی از الان به بعد توی تام‌لند همراهمون هستن تا در درس شیمی کنار شما باشن و شما رو به بهترین عملکرد خودتون برسونن✨

قابل توجه بچه‌های رشته هنر😎

استاد لیدا فضلی از الان به بعد تو تام‌لند همراهمون هستن تا در درس انیمیشن همراه ما و شما باشن

خبر خوب‌برای بچه‌های رشته هنر❤️

استاد سهیل جامی از الان به بعد تو تام‌لند همراهمون هستن تا در‌ رشته طراحی صنعتی همراه ما و شما باشن و شما رو برای کنکور عملی آماده کنن

بچه‌های‌ رشته هنر!
یه خبری واسه‌تون دارم🥳

استاد سجاد موسوی زاده از الان به بعد تو تام‌لند همراهمون هستن تا تو درس بازیگری برای کنکور عملی کنارمون باشن😉